Dette er IT-Forum

IT-Forum Nord-Norge (ITFNN) jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsspredning innenfor IT-relaterte tema. Vi er et frivillig, faglig forum for folk som jobber med, har interesse og behov for IT-kompetanse innen ulike fagfelt.

Vi står bak Tag-IT, en annerledes digital konferanse med IKT-relaterte tema innenfor IT, sikkerhet, web, kommunikasjon og samhandling. Konferansen presenterer lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere av ypperste klasse. I fokus er kompetanseheving, nettverksbygging og deling og skapelse av idéer.

Foreningens formål er å arbeide for

økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT

Foreningen skal fokusere på utvalgte områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

Foreningen ble formelt sett stiftet i Tromsø 13. mai 2009 og har organisasjonsnummer 994 111 043, se våre vedtekter.

Styret

Styret til ITFNN består av 6 faste medlemmer og 1 vara:

Emma Johansson, Gnist Design AS
Styreleder

Gunhild Griff-With, Dualog
Økonomiansvarlig

Lene Junge, Sparebank 1 Nord-Norge
Nestleder

Tony Liafjell, Jupiter System Partner AS
Styremedlem

Ruben Nergård, Plus Point AS
Styremedlem

Stephan Kristiansen, Facility Management AS
Styremedlem

Robert Isaksen, Sparebank 1 Nord-Norge
Vara

 

 

Del med andre