IT-Forum Nord-Norge (ITFNN) jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsspredning innenfor IT-relaterte tema. Vi er et faglig forum for folk som jobber med, har interesse og behov for IT-kompetanse innen ulike fagfelt.

Foreningens formål er å arbeide for

økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT

Foreningen skal fokusere på utvalgte områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

Foreningen ble formelt sett stiftet i Tromsø 13. mai 2009. Se vedtekter.

For mer informasjon om ITFNN, ta kontakt med styret.

PS! Du kan også følge oss på Twitter.

 

Del med andre