IT-Forum Nord-Norge har følgende aktiviteter fremover.

Vi ønsker at medlemmene skal engasjere seg i dette arbeidet. Vi inviterer derfor medlemmene til å komme med innspill til oss.

IT-pils

Tema: EarnIT som vann Gründerhuset Flow sin 50 Hour Startup workshop i september.

Tid og sted: Flow Gründerhuset Tromsø

Påmelding: Kommer

 

Medlemskveld

Tema: bli bedre kjent med medlemmene i IT-Forum Nord-Norge

Tid og sted: kommer

Påmelding: kommer

Del med andre