Menu
Kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsdeling av IT i Nord-Norge

Category: IT-nyheter fra Nord-Norge

Innkalling til årsmøte

Her er årsmøte innkalling. Har du noen saker du vil ha tatt opp på årsmøtet må disse være styret i hende en uke før. Tid og sted: Tirsdag 3. mai, kl 16.30, Flow (Storgata 5). Spørsmål? Ta kontakt med styreleder, Emma Johansson.

Tag-IT 7. april 2016

Tag-IT 2016

For tredje år på rad inviterer IT-Forum Nord-Norge til Tag-IT! Tag-IT har som mål å være en internasjonal møtearena for IKT-bransjen i Barentsregionen.

Innovasjonsdagen 2015

Tromsø Senter for fjernmåling inviterer IT- og fjernmålingsmiljøene til en Innovasjonsdagen 2015, tema er Copernicus og Big data.