Om oss

IT-Forum Troms jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsspredning innenfor IT-relaterte tema. Vi er et frivillig, faglig forum for folk som jobber med, har interesse og behov for IT-kompetanse innen ulike fagfelt.


Vi står bak Tag-IT, en annerledes digital konferanse med IKT-relaterte tema innenfor IT, sikkerhet, web, kommunikasjon og samhandling. Konferansen presenterer lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere av ypperste klasse. I fokus er kompetanseheving, nettverksbygging og deling og skapelse av idéer.

Foreningens formål er å arbeide for

Økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT

Foreningen skal fokusere på utvalgte områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

Foreningen ble formelt sett stiftet i Tromsø 13. mai 2009 og har organisasjonsnummer 994 111 043, se våre vedtekter.

Styret

Styret til IT-Forum består av 7 faste medlemmer:

Vidar Berg, Dualog
Styreleder

Stephan Søreng Kristiansen, Helse Nord IKT
Økonomiansvarlig

Tony Andreas Liafjell, Jupiter System Partner
Nestleder

Emma Johansson, Gnist Design AS
Styremedlem

Ruben Nergård, Plus Point AS
Styremedlem

Maja Lena Jakobsen, Studentmedlem

Nina Angelvik, Studentmedlem